Näitused


“UUO. Undefined Useful Objects. Määratlemata kasulikud objektid“. Kärt Ojavee (21.04.2012 - 17.06.2012)

UUO on Kärt Ojavee isiknäitus, kus autor jätkab oma uurimustööd, esitledes esemeid ja ideid objektidest, mis elavad ja funktsioneerivad harjumuspärasest aktiivsemalt, toimides pigem protsessina.

Määratlemata kasulikud objektid on esemed, millel puudub veel selge piiritlus. Näituse objektid juhinduvad elusorganismide mustritest, protsessidest, struktuuridest või liikumisest. Taolist uute esemete loomise mudelit teatakse ka biomimetismina, mille abil leitakse lahendusi disaini probleemidele, püüdes ühendada puuduvad lülid inimese poolt loodud elukeskkonnas.

Antud määratlemata objektid on staadiumis, kus läbitakse katseid ja eksimusi, nagu looduses evolutsiooniprotsessiski. Nende puhul on tegemist hübriidsete ideedega, mis põimuvad materjaliks - uurides tekstiili kasutamise võimalusi baasina meid mõne aasta pärast ümbritsevatele laiemalt levinud elektroonikale (ubicomp) ja varjatud süsteemidele aeglase tehnoloogia võrgustikus.

„Kõige põhjalikumad tehnoloogiad on need, mis kaovad. Nad koovad end argielu kangasse kuni on sellest eristamatud“, ütles Mark Weiser ettenägelikult juba 1991. aastal.

UUOd võib üldjoones jagada kahte gruppi – tooted ja installatsioonid. Installatsioonid võib liigendada utoopilisteks ideedeks, mis uurivad lähemalt tuleviku urbanistlikke maastikke – keskkondi, mis võiksid tiksuda inimesega samas rütmis. Need on materjalid, mis elavad ja “käituvad”.

Seal juures funktsioneerivad tooted juba argiesemetena, kuid on samas pidevalt täiendamisele avatud, nagu ka installatsioonid.

On oluline, et vaataja heidaks ülevaate saamiseks ja protsessi nägemiseks pilgu esitatu taha.

Uute ja paremate UUOde arendamiseks tuleb näituse külastajal juhiseid järgida. Koostoime, uudishimu ja avatud meel on ainsad moodused selle näituse töid kogeda.

Kärt Ojavee (1982) on tarkade tekstiilide ja arukate toodetena tuntuks saanud valdkonna aktiivne edendaja nii Eestis kui ka rahvusvahelises pildis. Otsides lahendusi ja pakkudes välja ideid aina muutuva maailma kohendamiseks tekstiili ja elektroonika ühendamisel, on ta sellega järjekindlalt ja edukalt tegelenud juba 2004. aastast nii disaineri kui õppejõuna, esinedes näitustel ja pidades loenguid. Tänaseks on arenenud oluliseks väljundiks tema koostöö Eszter Ozsvalgida, kellega kahasse on loodud SymbiosisO projektid, millest viimane, SymbiosisO:Voxel (koostöös Eszter Ozsvaldi ja Alex Dodge’iga), on väljas Issey Miyake New Yorgi Tribeca poes.

Näituse kujundus: Ralf Lõoke ja Neeme Külm

Graafiline kujundus: Mikk Heinsoo