Näitused


“Panteofonia – looduse ajad ja rütmid“. Alfredo Gioventù (01.06.2012 - 22.07.2012)

“Panteofonia – looduse ajad ja rütmid“ on itaalia keraamiku ja skulptori Alfredo Gioventù (Itaalia) isiknäitus, mis annab põgusa läbilõike ühest olulisest teemast kunstniku loomingus. Inspiratsiooniallikaks on võrratud Liguuria kivid, mis kui „genius loci“ saadikud tutvustavad seda maakonda maailmale, võimaldades keskkonna ressurssidel transformeeruda kultuurimustrisse.

Näitus on kujundatud kui kompleksne installatsioon, kus Liguuria rannakivide erinevate vormide ja märkide kaudu visualiseeritakse looduse aegu ja rütme. Keskne 2,5 m kõrgune skulptuur Daphne nagu dirigeeriks muusikalist partituuri, mis koosneb kividest, milledele nende pikal teekonnal aeg ja sündmused on jätnud jäljed. Kunstniku soov on näidata kestvuse mõiste suhtelisust. Kivitemaatikast on välja kasvanud ka tarbelise funktsiooniga vormid nagu alused, vaasid ja põnevad multifunktsionaalsed õõnesvormid. Keraamilistes kivikompositsioonides köidavad tähelepanu graafilised valged ja voogavad joonterütmid hallis peeneteralises massis, mis ajuti sõlmuvad ka poeetide värssideks. Aeg-ajalt lisab kunstnik oma kompositsioonidele loodusest leitud objekte, mida on töödelnud aeg, tuuled ja merevesi.

 

Alfredo Gioventù (1952) on keraamik, skulptor ja installatsioonikunstnik ühes isikus, kellel on taskus ka Genova ülikooli kaasaegse kirjandusloo diplom. 1980–1999 töötas õppejõuna erinevates kunstiõppeasutustes. Viimase paarikümne aasta jooksul on uurinud kõrgkuumuskeraamika tehnilisi võimalusi. Katsetused grès kõrgkuumuskeraamika ja portselani tehnoloogiate vallas on viinud uudse keraamilise massi loomiseni, mis võimaldab kvaliteetsel ja esteetilisel tasemel imiteerida Liguuria rannakivide vorme. Gioventù on uurinud looduse rütmide ja joonte semiootikat ja avaldanud sellel teemal uurimustöid.

Mitmete asutuste tellimusel on loonud keraamilisi skulptuure, pannoosid ja fontääne linnade avalikku ruumi. Võtab aktiivselt osa erinevatest näituseprojektidest ja on võitnud esikohti prestiižsetel näitus-konkurssidel. 1998. aastal rajas koos Daniela Manginiga omanimelise keraamikatöökoja Opificio Ceramico Alfredo Gioventù ja mõned aastad hiljem avas kunstigalerii Sestri Levantes, mille kaudu kunstnikepaar viib ellu mitmekülgseid kunstiprojekte.