Näitused


"Taldrikud" – läbilõige Eesti portselanimaalist (21.06.2013 - 22.09.2013)

Näitus on otseselt seotud Eesti professionaalse keraamikahariduse 90. aastapäevaga.
Teatavasti on glasuuripealne- ja alune portselanimaal üks keraamika alaliike ning see on olnud erinevas mahus nii Riigi Kunsttööstuskooli kui ka praeguse Eesti Kunstiakadeemia keraamika kateedri õppeprogrammis. Seega võib öelda, et kõik sellel näitusel osalejad on professionaalsed keraamikud, isikud, keda on vähemal või rohkemal määral kõnetanud portselanimaali tehnika kordumatu võlu.

Väljapaneku eesmärgiks on anda ülevaade Eesti portselanimaali arenguteest ja kulgemisest läbi ajavoolu ja -vaimu. Üksteise kõrvale laotatuina moodustavad taldrikud ruumis lookleva läbipõimunud voogav-lainetava installatsioonilindi, mis võimaldab erinevate aegade kunstnike mõtte-, tunde- ja tõlgendusmaailma taga aduda ühtset tervikut – igavikulisust kunstis.

Vanimad eksponeeritud taldrikuist pärinevad 1930. aastatest, viimased aga kannavad tänavust aastanumbrit; kaasatud on ka valik üliõpilaste töid.

Näitusel osalevad: Riigi Kunsttööstuskool, Adamson-Eric, Aino Alamaa, Olga Terri, Susanna Otema, Ilme Loik, Ilse Lepikson, Anu Ivask, Krista Virkus, Reet Moor, Eve Veesaar, Evi Rass, Merike Christensen, Indrek Hirv, Haja Eist, Mare Vichmann, Karin Kalman, Talvi Valgma, Urmas Puhkan, Aigi Orav. Üliõpilased 3. kursuse töödega: Pirjo Kongo, Maris Loitmets, Kaupo Holmberg, Kristel Saan, Marion Isabelle Varik, Ksenja Kuligina, Mariana Laan.

Näitust kureeris ja kujundas Haja Eist.