Näitused


Laegas. Eesti kaasaegne ehtekunst (23.09.2004 - 17.10.2004)

On tähenduslik, et näituse avamine on seatud 23. septembrile – see päev on professionaalse metallikunsti ühe alusepanija Ede Kurreli 95. sünniaastapäev. Siia lähedusse, veidi hilisemasse sügisesse, on sattunud veel kaks olulist tähtpäeva, mida selle näitusega tähistakse. 90. aastaseks saab asutus, mis kannab praegu nimetust Eesti Kunstiakadeemia ja 80 aastat saab kõrgharidusega metallikunstnike koolitamisest.

Ka näituse teema – Laegas on seonduv nende daatumitega

Laekasse kogutakse teadlikult ja laekasse koguneb tahtmatult. Laegas on koguja, säilitaja, peitja, meeldetuletaja. Nii oma materiaalses kehastuses kui ülekantud tähenduses. Nii võiks seda teemat seletada.

Selle näituse tuumiku annab eelinformatsiooni põhjal noorem põlvkond, Kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti eriala tudengid, magistrandid ja viimastel aastatel lõpetanud. Mida nemad on kogunud, mida valinud ja mida uut lisanud? See peaks tekitama huvi ja ootusi, sest, teatavasti, vanem põlvkond juba mõnda aega ekspluateerinud oma loomingulist ja teostuslikku kapatsiteeti meie tarbekunstigaleriides ning seega huvilistele paljuski tuttav. Mis aga ei tähenda, et neilt poleks midagi oodata. On.

Traditsiooniks on, et septembris (nüüd juba seitsmendat korda) kuulutatakse välja ja antakse üle ka Ede Kurreli preemia – ametliku nimetusega Eesti Metallikunstnike Liidu aastapreemia. Seekord valib žürii laureaadi näitusel osalejate hulgast. Meeldetuletuseks: laureaadid on olnud, alustades esimesest: Andrei Balašov, Krista Laos, Arseni Mölder, Urve Küttner, Salme Raunam, Nora Raba.

Näituse korraldus ja teostus: Eesti Metallikunstnike Liit ja Eesti Kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti eriala

Näituse kujundajad: Maria Pukk ja Ivar Lubjak