Näitused


Kohalik ilu. Tallinna Juveelitehas (05.05.2023 - 01.10.2023)

Tallinna Juveelitehasel on Eesti disainiajaloos oluline roll. Nõukogude ajal määras selle rangust ja romantikat õhkav toodang – lauanõud, söögiriistad ja ehted – siinse argielu ilmet aastakümneid.
 
Tallinna Juveelitehas asutati 1959. aastal ja kandis aja jooksul mitut nime. Kõige pikemalt, 1959–1978, tegutses ettevõte Tallinna Juveelitehase nime all. Näitus keskendub tehase pärandile perioodil 1951–1994, alustades ajast, mil tehasesse olid kaasatud juba esimesed kunstnikud, kuni hetkeni, mil muutusid nii riigikord kui ka turusituatsioon ja ettevõte erastati.
 
Juveelitehase eelkäijaks peetakse 1923. aastal asutatud ja tunnussümboolikale keskendumise kõrval ka lauanõude ja ehete tootmisega tegelenud Roman Tavasti väärismetallasjade ja märkide tehast, mis 1940. aastal Nõukogude võimu poolt riigistati.
 
Tavasti ettevõtte hooned ja sisseseade Pärnu maanteel elasid sõja üle ning uue riigikorra ajal jätkus töö samades ruumides, paljuski samade töötajate, masinate ja vormidega. 1970. aastate teisel poolel valmis uus tootmishoone Mustamäel.
 
Tehase toodangu hulka kuulus läbi aastate lauahõbe, nii serveerimisnõud kui ka söögiriistade sarjad, aga ka ehted. Ehteid kavandati ja toodeti siin esialgu kümnendi vältel 1950. aastate algusest ning seejärel taas 1977. aastast.
 
Aja jooksul, 1951. aastast, töötas juveelitehase toodangu kavandajatena lühemat või pikemat aega ligi 15 kunstnikku, kellest enamik oli lõpetanud metallehistöö eriala riiklikus kunstiinstituudis. Kõige ulatuslikuma loomingulise panuse andis tehase toodangu loomisse Liidia Elken, tema kõrval teiste seas ka Irena Loit, Igor Balašov, Urve Küttner, Leida Ilo, Kersti Rosenstrauch jt. Nende panuse määras toodangu spetsiifika, spetsialiseerumist otseselt ei toimunud ja seega tuli kunstnikel kujundada nii lauanõusid kui ka ehteid.
 
Praegu tegutseb Tallinna Juveelitehase järeltulijana samas tootmishoones OÜ Juveel. Kunstnikke ettevõtte koosseisus hetkel ei ole, kuid muu hulgas toodetakse mitut varasemat legendaarset söögiriistade sarja. Disaineritega on tehtud koostööd 2015. aastal alguse saanud ehtesarja „Lummus“ kollektsioonides.
 
1993. aastal taastas Roman Tavasti poeg oma isa ettevõtte Roman Tavast OÜ, mis tegutseb tänaseni.
 
Oluline osa Juveelitehase arhiivist on säilinud tänu OÜ-le Juveel. Sellele arhiivile tugineb suuresti ka käesolev näitus, mis pakub võimalust siduda omavahel esemed, autorid ning kavandamise ja tootmise aeg, tuua esile esemete kujunduslik, aga ka laiem ajastuspetsiifilise tööstuskunstimaastiku eripära. Näitusel tutvustatakse lähemalt ka esemete kavandamise ja valmimise vahelise protsessi nüansse.
 
Suur tänu OÜ-le Juveel ja kõigile töötajatele, kes olid abiks näituse ettevalmistamisel.
 
Kuraatorid: Kai Lobjakas ja Ketli Tiitsar
Kujundaja: Kaire Rannik
Graafilised disainerid: Valter Jakovski / Ruum 414
Kaamera: Virko Veskoja
Näitust toetavad OÜ Juveel ja Eesti Kultuurkapital.