Näitused


Soome klaasikunst 2005–2010 (22.11.2014 - 25.01.2015)

2009. aastal korraldas Soome Klaasimuuseum järjekorras kuuenda näituse Suomen lasi elää - Finnish Glass Lives („Soome klaas elab”). Mõisteti, et sedalaadi näitus on oluline dokumenteerimise, info kogumise ja salvestamise jaoks, mis on riikliku erialamuuseumi peaülesanne.
Soome, Skandinaavia ja isegi rahvusvaheline klaasikunst on 1980. aastatest, ajast, mil näitusi „Soome klaas elab” korraldama hakati, fundamentaalselt muutunud.
 
Kahe varasema selleteemalise näitusega on kaasnenud rahvusvaheline ringreis. Viimaselt näituselt „Soome klaas elab VI” valiti välja hulk kunstnikke ja disainereid (63) ning nende töid (327 eset), et koostada eraldi väljapanek ja kataloog. Rändnäitus oli üleval Sloveenias ja Slovakkias. 2013. aasta märtsi lõpus avati näitus Prantsusmaal Carmaux linnas ning 2013. aasta sügisel Saksamaal Gernheimis. Selline näitus võimaldab Soomel esitleda uut klaasikunsti maailma eri nurkades, hoides uute nimede kaudu ühtlasi alal oma kuulsat klaasikunstipärandit.
 
Soome praegune klaasikultuur on täiesti erinev sellest, milline ta oli 25 aastat tagasi. Tol ajal oli Soomes kuus suurt ja iseseisvat klaasivabrikut (Nuutajärvi, Iittala, Karhula, Riihimäki, Kumela ja Humppila) ning väiksemad klaasiateljeed olid alles lapsekingades. Klaasivabrikutest eksisteerib praegu vaid Iittala bränd, mille all tegutsevad Iittala ja Nuutajärvi klaasitehased. Enamik Iittala tooteid toodetakse praegu hoopis välismaal ning Iittala “i” brändi all müüakse paljude välismaiste disainerite loodud tooteid. Teisalt on Soome klaasidisaini kogemused leidnud tee välismaale, parimaks näiteks sellega seoses on suur Pasabahce klaasivabrik Türgis. Rahvusvaheline suunitlus on klaasitootmises tunnustatud ja jätkusuutlik tulevikuvalik.
 
Kuigi koostöö moodsa Soome klaasikunsti ja -disaini ning riigi klaasivabrikute vahel on peaaegu täielikult lõppenud, on meil vedanud, et viimase paarikümne aasta jooksul on klaasikunstiõpe andnud mitmeid silmapaistvaid klaasikunstnikke, kelle tööd on esindatud ka näitusel „Soome klaasikunst 2005-2010”. Eelkõige tuleb selle eest tänulik olla õpetajatele ja juhendajatele, ent sama tähtsad on ka välismaised külalisõppejõud ja -lektorid, kes aitavad Soome klaasiõppes juurutada uuendusi, uusi tehnoloogiaid ja võtteid. Rahvusvaheliste klaasidisaini võistluste ja näituste tase on väga kõrge. Pidevalt uuenev ja mitmekesine väljapanek ning sellega kaasnev elamus kütkestab vaatajaid. Paistab, et Soome klaasikunst on saavutamas rahvusvahelist tipptaset; eredalt kerkivad esile ainulaadsel viisil teostatud ja uue kunstilise väljundiga tippteosed.
 
Näituste „Soome klaasikunst elab” idee on loodud kindlale alusele ning see on päevakajaline ka 2015. aastal. Me täname kõiki sel näitusel oma töödega esinevaid kunstnikke ja disainereid.
 
Koostaja: Soome Klaasimuuseum
Näituse ülespanek: Uta Laurén (Soome Klaasimuuseum)
Graafiline kujundus: Tuuli Aule
 
Näitust toetavad Soome Suursaatkond Tallinnas, Solo Sokos Hotel Estoria Tallinn, Soome Haridus- ja Kultuuriministeerium.