Näitused


Klassikud. Silvia Raudvee (22.11.2014 - 25.01.2015)

Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi „Klassikute” sarja näitusel on eksponeeritud klaasikunstnik Silvia Raudvee (s. 1927) loomingu ülevaade aastatest 1948–1999. Raudvee looming on väga mitmekülgne, kuid eelkõige on ta tuntud kui meisterlik suurte klaas- ja kristallkomplektide looja.
 
Lõpetanud ENSV Riiklikus Kunstiinstituudi klaasieriala 1961. aastal, siirdus Raudvee tööle Valgevene NSV klaasitehasesse „Neman“, kus ta töötas kunstnikuna kuni 1975. aastani. „Neman“ oli Nõukogude Liidu juhtivamaid klaasitehaseid, kus toodeti tarbenõusid nii värvitust kui ka värvilisest klaasist ja kristallist, pressklaasi, suveniire ja skulptuure. Tehas oli kuulus värvilise klaasi suure valiku poolest.
 
Tehase kunstnikud said peale masstoodangu kavandite teostamise kogu ülejäänud aja pühendada vabaloomingule. Kunstnike unikaalloomingust koostati näitusi nii Nõukogude Liitu kui ka välismaale. Praktiliselt piiramatud võimalused oma ideede elluviimiseks innustasid Raudveed katsetama väga erinevate klaasitehnikatega nii kuum- kui ka külmtöötluses.
 
Pikaaegne praktika tarbevormide loomisel viis Raudvee tõekspidamiseni, et tema loodud klaas oleks esmajoones tarbeese oma kindla funktsiooniga. Juba 1960. aastate keskpaigas kujunes välja kunstniku loominguline käekiri, millele on omane minimalistlik, peamiselt geomeetriline vormikõne. Just hea proportsiooni- ja vormirütmide tunnetus võimaldas Raudveel luua suuri klaas- ja kristallkomplekte, mida iseloomustavad põhjamaine karge stiil, kontrastsed tehnikad ja ka erksad värvilised detailid. Ta oli üks esimesi eesti klaasikunstnike seas, kes tuli välja suurte disainilike klaasist komplektidega.
 
Raudvee lemmikmaterjaliks oli värvitu kristall, mis võimaldas luua kvaliteetse ja särava tulemuse. Kristalli kujundamisel kasutas ta kontrastiprintsiipi nii vormis kui ka dekooris. Kontraste kasutas ta ka värvilisest klaasist komplektide puhul.
 
1975. aastal kodumaale tagasi pöördununa asus Raudvee tööle vabakutselise kunstnikuna. Nüüd moodustasid olulise osa tema loomingust õhkõrnas teemantgraveeringu tehnikas värvitust kristallist vormid ja komplektid. Teemantgraveeringud esinevad kas delikaatse monogrammina, laiguna, bordüürina või katavad kogu klaasi pinda.
Silvia Raudvee on loonud ka kolm suuremõõtmelist vitraaži tellimustöödena avalikesse ruumidesse: vitraaž Valgevene NSV Ministrite Nõukogu esinduse hotellile Moskvas, 1978; vitraaž „Galaktika” kosmonautide ettevalmistuskeskusele Tähelinnas; vitraaž „Geo” kombinaadi Eesti Põlevkivi Toila profülaktooriumile.
 
Näitusega kaasneb kataloog.
 
Näituse kuraator: Anne Tiivel
Näituse kujundaja: Mari Kurismaa
Kataloogi koostaja: Anne Tiivel, kujundaja Dénes Farkas
 
Näitust toetab Eesti Kultuurkapital