Näitused


VAIM ja KEHA – MINA ja SINA. Peter Ramsebner, Anna Steinhäusler (11.08.2018 - 07.10.2018)

ETDMis avatakse kahe Viinis elava ja töötava, valdavalt skulptuuriga tegeleva kunstniku loominguline dialoog „vaimu ja keha, enda ja teise“ vahel, ühisosad ja vastandused nii inimeste tasandil kui ka linnade, näitusekohtade vahel. „Keha piirangud ja vaimu avardumine rebestavad inimkeha.“ Inimfiguuride abil kujutavad kunstnikud keha ja vaimu pealiskihte. Nende kahe jõu ning sise- ja välismaailma vaheline dünaamika on, nagu nad ise ütlevad, osa nende olemusest ja olemisviisist.
 
Kunstnikud avavad näituse ideed järgmiselt:
Inimesed on seotud olevused. „Mina“ on paljune ja mitmekeelne. „Mina“ koosneb oma- ja võõrosadest. „Mina“ ei ole eraldiseisev, vaid kuulub seoste võrgustikku. Mida erinevamad on seosed, seda mitmekihilisemaks ja rikkamaks „mina“ muutub. Identiteet ei kujune üksi olles, vaid suhtluses teistega.
„Sina“ toimib „mina“ mootorina. Identiteet kujuneb teiste inimeste identiteetide koosmõjul. „Sina“ on „mina“ määratlemiseks vajalik kontrastaine. „Teine“ võib näida võõrana. Võõras tähendab enamasti seda osa meist, mida me ei soovi kaasata oma omadustepaletti või mis on vastuolus meie tahtega. Ideid ja arvamusi saab projitseerida millelegi tundmatule, sest see ei ole osa meie enesekuvandist. Keegi, kes lükkab tagasi „teise“, kaitseb end paralleele otsimata „mina“ ja „teise“ erisuse eest.
Mina ja Sina. Varem tundmatu „sina“ võib subjektiivsetest väärtusotsustest vabade dialoogide kaudu saada „mina“ osaks. See, mis näib tuttav ega tekita hirmu, lõimitakse ja võetakse omaks meeleldi. Keha ja vaimu, „oma“ ja „teise“, sise- ja välisilma vastandus ei ole alati selgesti piiritletav, sest me tunnetame nende vastastikmõjusid. Nende pingete sees püüab igaüks leida teiste kaudu iseennast.
 
Peter Ramsebner (s. 1967)
Aastatel 1986–1991 õppis Viini rakenduskunsti ülikoolis Adolf Frohneri meistriklassis maalikunsti.Töö restauraatorina tõi ta skulptuuri juurde. Alates 2007. aastast loob ta miniatuurskulptuure.
www.peterramsebner.com
 
Anna Steinhäusler (s. 1990)
2015. aastal lõpetas maalieriala Viini rakenduskunsti ülikoolis, kus õppis algul Christian Ludwig Attersee meistriklassis, hiljem Judith Eisleri käe all. Õpingute ajal uuris maali- ja skulptuuritehnikaid, eelkõige keraamikat. Aastatel 2012–2013 õppis kujutavat kunsti Andrew Burtoni juures Newcastle’i ülikoolis Ühendkuningriigis. Alates 2016. aastast töötab vabakutselise kunstnikuna ja restauraatorina.
www.cargocollective.com/steinhaeusleranna
 
Näituse avab Austria suursaadik Doris Danler. Näitust toetab Austria Suursaatkond Tallinnas.
 
ETDM tänab: Anne Laur, Austria Suursaatkond Tallinnas