Näitused


Pilvi Ojamaa loomingu laiendatud väljapanek (18.12.2020 - 28.02.2021)

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi näitusel “Kogutud teosed” näeb Eesti ühe tuntuma klaasikunstniku, äsja 90. sünnipäeva tähistanud Pilvi Ojamaa loomingu laiendatud väljapanekut.
Pilvi Ojamaa on ennekõike tuntud aastatel 1965–1992 Tarbeklaasis loodud ja tänaseks eesti disainiklassikaks saanud serviiside ja üksikesemete poolest. ETDMi laiendatud väljapaneku jaoks koostöös kunstnikuga valitud kümmekond uuemat tööd on esimest korda avalikkusele eksponeeritud ja tõestuseks, et Ojamaa on ka suurepärane portretist.
Eksponeeritud on Pilvi Ojamaa paari viimase aastakümne loomingust klassikalises intaljo graveerimistehnikas teostatud temaatilised kristallvaasid.
Oma teoste kaudu kujutab Pilvi Ojamaa sündmuseid, mis on teda erutanud ja hinge puudutanud. Oma emotsioone väljendab ta graveeritud figuraalsete kompositsioonide kaudu. Tema kujutatud inimfiguuride pingestatud liikumises, poosides ja näoilmes väljenduvad hingede üleelamised. Ojamaa klaasidisaini iseloomustab elegantne ja täiuslik vormikõne, millel ta harva kasutab dekoori ja kui, siis on see lakooniline ning delikaatne.
Pilvi Ojamaad paelus kristallile graveerimine juba kunstnikutee alguses. 1956. aastal oli tema Eesti Riikliku Kunstiinstituudi diplomitööks graveeritud figuraalne kristallkarikas „Võimlejad“. Tarbeklaasis töötamise kõrvalt jõudis ta graveerida vaid mõned teosed, kuna keerukas tehnika nõuab suurt täpsust ja väga palju aega. Alates 1992. aastast pühendus ta aga täielikult kristallile graveerimisele. Ojamaa on loonud mitukümmend figuraalse kompositsiooniga kristallist kunstiteost. Erilise täiuslikkuse on ta saavutanud liikumises oleva kauni naise keha kujutamisel. Ta on väljendanud arvamust, et kunstiteos peaks olema esteetiline ja kaunis ning mitte põhjustama hirmu ja õudust.