Näitused


Püsiekspositsioon "Ajamustrid I" ()

Püsiekspositsioon “AJAMUSTRID. Eesti tarbekunst 20. sajandi algusest tänapäevani” on koostatud muuseumi kogudesse kuuluvast eesti tarbekunsti, see on keraamika, klaasi-, tekstiili-, naha-, metalli- ja ehtekunsti klassikast. Ekspositsioon on üles ehitatud lähtuvalt kümnendite arengusuundadest: eesti kutselise tarbekunsti sünd, 1950. aastate sotsrealism, 1960. aastate ekspressiivsed mustrid ja vormid; 1970. aastate põlvkondlik vastandlikkus, 1980. aastate rahvusromantika kuni jõutakse praeguse aja uute kontseptsioonideni. Eestis saab tarbekunstist kui professionaalkultuuri valdkonnast rääkida 1920.-1930. aastatest, kui esile tõusis rida omanäolisi loojaid ja meistreid. Nende tegevusel kunstnike ja õpetajatena oli oluline osa eesti tarbekunsti edasises arengus: köite- ja nahakunsti alal Eduard Taska, klaasikunstis Maks Roosma, keraamikas Jaan Koort ja Valli Eller, metallikunstis Otto Tammeraid ning paljudel aladel võrdväärselt edukas Adamson-Eric. Kümnete eesti kunstnike loomingu summeeruv arengutee ei tugine ainult kohalikele traditsioonidele. Olenevalt ajaperioodist – Eesti tarbekunsti pioneeridest tänaseni – on kunstnikel olnud suurem või väiksem võimalus olla informeeritud ja kontaktis rahvusvaheliste suundumustega.
2001-2003