Näitused


Kas sul on see kodus? (14.04.2023 - 10.09.2023)

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi (ETDM) püsinäitusel näeb „Sissejuhatus Eesti disaini” Eesti Kunstiakadeemia tudengite projekti „Kas sul on see kodus?”, mille idee sai alguse näitusekülastajate sagedasest nostalgilisest äratundmisest: „Oh, mul on see ka kodus olemas!”
„Algatusega püüame tõsta teadlikkust kohaliku ajaloomälu osas ning luua sügavamaid isiklikke seoseid materiaalse kultuuriga. Projekt näitab, kuidas tavalised majapidamistes leiduvad esemed võivad ajapikku muutuda eksponeerimise vääriliseks muuseumis,” ütleb tudeng Lilla Lukács. „„Kas sul on see kodus?” uurib disainiesemete laiemat konteksti, toetab muuseumi kogudega tutvumist ning innustab dialoogi, mille abil erinevad grupid saavad edastada oma nägemuse kultuuriloost.”
Projekt „Kas sul on see kodus?“ julgustab kõiki osa võtma oma isiklike disainilugudega. Projekti autorid, tudengid Ksenia Kovalenko, Maivi Kärginen-Kivi, Lilla Lukácsi, Paula Oberndorferi ja Johanna-Elisabeth Tärno, tegid koos muuseumiga üleskutse vaadata enda ümber ringi ning anda märku, milliseid Eesti disainerite loodud esemeid nad oma kodus märkasid. 
„On olnud tunne, nagu vestleksime vanade sõpradega. Me kõik jagame ja kogume elulugusid ning erinevate põlvkondade mälestusi, mis on selle põneva teekonna kõige ilusam külg,” ütleb EKA tudeng Ksenia Kovalenko.
 Installatsiooni valmimise hetkeks on saabunud ligi 40 eri eset ja lugu ning mitme huvilisega on tudengid kirjavahetuses. Kõigist saadetud piltidest ja lugudest sõelutakse välja need, millel on tihedam seos ETDMi püsinäitusega või mis kuidagi originaalsel moel ekspositsiooni täiendavad. Muuseumi jaoks on aga erilised kõik saadetud mõtted ja kõige igapäevasemad esemed. Näiteks saadeti üks lihtne valge kannuke, millel on puuviljad. Vesta, kes oma kannust pildi saatis, ei teadnud ise selle autorit, muuseumis aga saadi kiirelt jälile, et tegemist on Mall Valgu kujunduse ning Tallinna Ehituskeraamika Tehase (TEKT) 1964. aasta toodanguga. 
Installatsiooni näeb Kai Lobjakase kureeritud näituse „Sissejuhatus Eesti disaini” projektialal kuni 10. septembrini.

Eriline tänu: Agnes Aljas, Anu Allas, Rebecca Duclos, Kai Lobjakas, Virve Sarapik
Juhendajad: Hanna-Liis Kont ja Sandra Nuut
Graafiline disain: Ott Kagovere
Näituse kujundus: Ulla Alla

Eesti Tarbekunsti- ja Disanimuuseumis (ETDM) on disaini kogumise ja kontekstualiseerimisega tegeletud viimased kakskümmend aastat. ETDMi kogudes on ligi 18 000 museaali, mille põhjal koostatakse näitusi, publiku- ja haridusprogramme. 
Tudengeid huvitas, kui laialt levinud on ikoonilised disainiklassikud Eesti kodudes.