Näitused


Ott Metusala "Liigendatud mudelid" (14.09.2023 - 30.11.2023)

Ott Metusala installatsioon „Liigendatud mudelid“ ja samanimeline trükis toovad kokku Nõukogude Eesti valgustitehase Estoplasti kunstnik-konstruktori Kirsti Metusala tööd.
Pideva komponeerimise, visualiseerimise ja uute elementide mõtestamise kaudu juhib projekt „Liigendatud mudelid“ tähelepanu sellele, kuidas standardid ja disain mõjutavad meie igapäevaelu. Oma töös vaatleb Ott Metusala elukeskkonda laboratooriumina, tuues esile, kuidas poliitilised ideed tungivad disainiprotsesside kaudu meie privaatsesse ruumi.
Arhiivmaterjali (pildid, objektid, disainikavandid ja mälestused) abil viidatakse meid ümbritseva keskkonna konstrueeritud maailmapildile ja tuuakse esile nendes esinenud utoopiaid. Trükise autor uurib oma kujundustöös disainipärandit isiklikust vaatepunktist ja lähtudes poliitilisest minevikust. Disainiobjektide ja faktide inventuur on väljaande aluseks.
Ott Metusala loomeuurimus sai alguse 2015. aastal, kui ta koostas ja kujundas trükise „Nobody Expected There Would Be Much Discussion About It“ (Lugemik ja Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum), milles on pikk intervjuu Kirsti Metusalaga ja valik tema kujundatud valgusteid.
 
Ott Metusala töö on eksponeeritud Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi fuajee- ja poealal ning trükist saab osta muuseumi poest.
 
Ott Metusala on Amsterdamis tegutsev disainer. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini osakonna (2011), Gerrit Rietveldi Akadeemia (2015) ja Sandbergi Instituudi (2022). Ta tegeleb peamiselt tüpograafia, trükise- ja raamatukujunduse projektidega kulutuuriasutuste ja väikekirjastajate juures. Koostöös Lieven Lahayega annab ta välja ning kujundab trükist Catalog Series (cataloging.xyz). Igapäevaselt korraldab Metusala Rietveldi Akadeemia ning Sandbergi Instituudi köitetöökoja tööd.