Näitused


Laboratori di carattere. Ivar Sakk (30.04.2011 - 07.08.2011)

Laboratori di carattere on eesti keeles kirjatähtede laboratoorium. Ivar Sakk on loonud oma uurimislabori, kus ta dokumenteerib meid igapäevaselt ümbritsevat tekstide kihti: tänavasilte, reklaame, infokirju. Peale tähenduse on neil kirjadel ka kuju: kirjatüüpe on tuhandeid ning neid tuleb iga päevaga juurde. Kas kirjade tähenduse ja kuju vahel on mingi seos? Miks nad on tehtud, kelle poolt ja millal? Milliste alateadlike valikute mõjul on kirjad sattunud Saki plakatitele? Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis toimuv näitus on ühtlasi sissejuhatuseks tema koostatud peatselt ilmuvale tüpograafia ajaloo ülevaateteosele.

Ivar Sakk on sündinud 1962. aastal ning lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia (tollase ERKI) tööstusdisainerina 1986. aastal. Peale vabakutselise kunstniku staatuse on ta töötanud pikemalt Vaal galeriis disainerina ning õpetajana Eesti Kunstiakadeemias, kus täidab praegugi graafilise disaini osakonna professori kohuseid. Rahvusvaheliselt on ta enam tuntud plakatikunstnikuna, tema plakateid on eksponeeritud ülemaailmsetel biennaalidel Brnos, Varssavis, Moskvas, Colorados, Hong Kongis jm. Isiknäitusi on toimunud Vaal-galeriis (1995, 1998), grupinäitusi Helsingis, Berliinis, Viljandis, Rakveres jm. Sakk on avaldanud graafilise disaini ja tüpograafia-alaseid kirjutisi ning esinenud ettekannetega disainikonverentsidel Eestis ning välismaal. Laiemalt on tuntud tema koduloolised väljaanded "Eesti mõisad” ja "Läti mõisad", ilmumas on "Eesti kirikud".