Näitused


UUTMOODI. Uudsed lahendused. Innovatsiooninäited Eesti disainist (17.09.2011 - 06.11.2011)

Eesti disain on innovaatilisuse ja uute ideede poolest mitmekesine maastik. Seda nii disainerite koostöös ettevõtetega kui ka iseseisvate praktikute töise väljundina. Põnevaid lahendusi võib leida nii argiesemetes kui tavatarbimise seisukohalt tihti nähtamatutes aspektides. Näituse eesmärgiks on rõhutada uuenduslikkust Eesti disainis ja tuua välja ka disaini n-ö peidus pool, eksponeerides muuhulgas seadmeid ja masinaid, kus disaineri tööl on tooteloomisprotsessis määrav tähtsus.

Eesti disaini ülevaatenäituse fookuses on uudsuse aspekt. Näituse materjal hõlmab XX ja XXI sajandit ja teoseid eksponeeritakse lähtudes uudsuse kriteeriumist disainile olemuslikes kihtides: funktsioon, konstruktsioon, tehnoloogia, materjal, vorm, traditsioon, tähendus. See annab võimaluse vaadelda Eesti disaini saavutusi laiemalt ning selgitada ka sündinud lahenduste tekkepõhjusi- ja mehhanisme.

Kuraator: Ene Läkk

Näituse kujundajad: Pavel Sidorenko, Veiko Liis