Näitused


Moderniseerimine. Balti kunst, arhitektuur ja disain 1960.-1970. aastatel (30.06.2012 - 04.11.2012)

Elav mälestus Nõukogude-aegsest kunstist, arhitektuurist ja disainist Baltikumis on muutumas ajalooks. Baltikumi nähti tollases Nõukogude Liidu kontekstis sageli osana millestki läänelikust, omamoodi sisevälismaana. Baltikumi kohvikute ja restoranide, mereäärsete sanatooriumide, uute elamupiirkondade ja avalike hoonete arhitektuur oli selgelt piirkondliku iseloomuga, sageli lausa legendaarse kuulsusega. Eriti populaarseks said esemed, mis sümboliseerisid mugavust argielu tasandil: läti raadiod, eesti valgustid, leedu kaasaskantavad telerid, Baltikumi tarbekunst ja suveniirid.

Näituse “Moderniseerimine” eesmärk on esile tõsta ja tutvustada Balti riikide disaini ja arhitektuuri – materjali mis peegeldab 1950. aastate lõpust hoogustunud tehnoloogilist, sotsiaalset ja kultuurilist uuenemist, ja avardada nii arusaama moodsast lähenemisest elukeskkonnale Eestis, Lätis ja Leedus.

1960. aastate alguseks oli tööstusesse suunatud hulk kunstnikke, kelle töö tulemused avaldasid mõju toodangule, tööstuskunstist oli saanud kunstiinstituutides õpetatav eriala ja sellega tihedalt seotuna kerkisid esile küsimused esemelise ja elukeskkonna kujundamisest laiemalt. Mitmel puhul viisid selleteemalised otsingud huvitavate eksperimentideni.

Näitus koosneb neljast osast, käsitledes avaliku ruumi (linna) ja privaatse ruumi (kodu) moderniseerimist, disaini levikut (tööstuskunsti) ja tarbimise ning elustiiliga (vaba aeg) seotud aspekte Baltikumis.

Näituse partnerid: Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Arhitektuurimuuseum, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Filmiarhiiv, Tallinna Kaubamaja; Läti Kunstiakadeemia, Läti Arhitektuurimuuseum, Läti Audiovisuaalsete dokumentide arhiiv, Läti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, Läti Ajaloomuuseum, Läti Rahvusraamatukogu, Riia Motormuseum, Läti Kaasaegse Kunsti Keskus, Läti Raudteeajaloo muuseum, Riia Ajaloo- ja Navigatsioonimuuseum, Riia Portselanimuuseum; Leedu Kommunikatsiooniajaloo muuseum, Leedu Kunstimuuseum, Leedu Riiklik Keskarhiiv, Leedu rahvustelevisioon ja -raadio, Leedu rahvusraamatukogu, Vilniuse Kunstiakadeemia, erakogud, kunstnikud ja nende perekonnad.

Kuraatorid: Lolita Jablonskienė (Leedu Rahvusgalerii), Kai Lobjakas (Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum) ja Iliana Veinberga (Läti Kaasaegse Kunsti Keskus).

Graafiline disainer: Indrek Sirkel

Näituse kujundajad: Tüüne Kristin ja Urmo Vaikla

Näitus valmis projekti RECUPERATING THE INVISIBLE PAST raames Euroopa Liidu programmi Culture 2007–2013 toel.