Näitused


Kaunase tekstiilibiennaali näitus „Rewind History“ (11.02.2012 - 07.04.2012)

Näitus seab küsimuse alla arusaamise tekstiilist kui jäljendamisžanrist, nagu seda on kujutatud kunstiajaloos. Kuraator Rasa Andriušytė-Žukienė ette seati raske ülesanne: organiseerida näitus, mille tehnoloogilise lahenduse (digitaalne žakaartehnoloogia) ja teema (ajalooline perspektiiv) olid ette näinud biennaali organiseerijad. Näituse loomingulise tõlgenduse lähtepunktina tõstis kuraator esile järgitegemise aspekti (mis on lahutamatu nii gobeläänide ajaloost Lääne-Euroopas 17.–20. sajandil kui ka žakaartehnoloogiast). Ta küsis tegutsevatelt tekstiilikunstnikelt, millistel leedu kunstnikel ja teostel on olnud märkimisväärne mõju nende loominguliste otsuste langetamisele või kes on niisama tähelepanuväärsed või kellest on saanud visuaalsed ikoonid. Ta tegi valiku töödest, mida tekstiilikunstnikud mainisid, ja sellest valikust kujunes nende subjektiivne nägemus Leedu kunsti ajaloost 20. ja 21. sajandil. Näitusel on tekstiili kaudu tõlgendamist leidnud järgmiste kunstnike tööd: Liudas Truikys, Viktoras Petravičius, Rimvidas Jankauskas-Kampas, Marija Teresė Rožanskaitė, Igoris Piekuras, Kazimiera Zimblytė, Sofija Veiverytė, Albertas Veščiūnas, Jonas Mekas, Eglė Velaniškytė, Aušra Andziulytė, Vilmantas Marcinkevičius, Šarūnas Sauka, Laura Garbštienė, Aleksas Andriuškevičius, Audronė Petrašiūnaitė, Pranas Griušys ja Jonas Gasiūnas. Nende pintslitõmbed, videokaadrid või gravüürid on kinni püütud lõngasõlmedesse. Keegi ei arva, et näitusel esitatud tekstiilversioonid oleks originaalide analoogid väi täpsed jäljendid. Vastupidi, me näeme reaalseid, nt värvierinevusi lõnga ja õlivärvi või videolõigu vahel, mis tingivad omakorda erinevused visuaalses reaalsuses ning eksitavad esteetilist meelt. Ideetasandile lisaks avaldub näitusel üks tahk, mida kuraator on rõhutanud oma eessõnas: see on kahekõne tööde vahel. Näitus avaldab kindlasti enim muljet leedu kunsti asjatundjatele, kes tunnetavad originaalteoste mõju ja oskavad seepärast kõrvutada kootud pilti originaaliga.

Näituse kuraator: Rasa Andriušytė-Žukienė