Näitused


SISU JA VORM I. Kaasaegne Eesti graafiline disain 2001–2011 (20.04.2012 - 17.06.2012)

Näitusel „Sisu ja vorm I – kaasaegne Eesti graafiline disain 2001–2011“ eksponeeritakse peamiselt kultuurivaldkonnas tegutsevate uue põlvkonna Eesti graafiliste disainerite loomingut. Need on hetkel aktiivsed vabakutselised graafilised disainerid, kes sündisid 1980. aastatel, kasvasid üles 1990. aastatel ning alustasid professionaalset karjääri uuel sajandil. See on esimene disainerite põlvkond Eestis, kes omandas erialase hariduse muuhulgas ka välismaal.

Näituse pealkiri parafraseerib 1960. aastate lõpus algatatud näituste seeriat “Ruum ja vorm“, kus tutvustati vaatajale uusi vormilahendusi, tehti nähtavaks disaini roll igapäevaelu korrastamisel ning käsitleti küsimust, kellele ja milleks luua.

Sarnaselt toonastele noortele disaineritele tegeleb uus Eesti kujundajate põlvkond lisaks vormi- ja stiiliküsimustele kujundamisega kaasnevate sisuliste probleemidega – mida ning kuidas disainida ja kas üldse disainida. Sama palju kui tehakse tööd klientidele, algatatakse projekte ise, hoidutakse agentuuripõhisest reklaamitööst ning keskendutakse pigem kultuuri-, sotsiaal- ja harivatele projektidele.

Kui “Ruum ja vorm” oli suunatud keskkonna kaunistamisele keset stereotüüpset ehitamist ja kaupu, siis näitusel eksponeeritud disainerite looming ei vastandu mitte niivõrd standardiseerimisele vaid seisab vastu turuloogika domineerimisele ja sellega kaasnevatele disaineri tööd dikteerivatele mehhanismidele.

Näitusel saab näha viimase kümnendi jooksul valminud plakateid, raamatuid, brošüüre, flaiereid, veebilehekülgi, makrograafikat, illustratsioone, kirjatüüpe, filme, animatsioone, installatsioone, rulalaudu, t-särke, postkaarte, infograafikat.

Näitusel osalevad: Ranno Ait, Tuuli Aule, Keit Ein, Jaan Evart, Mikk Heinsoo, Jaak Kaevats, Johan Kallas, Risto Kalmre, Elisabeth Klement, Anton Koovit, Fred Kotkas, Ott Metusala, Margo Niit, Katja Novitskova, Kaarel Nõmmik, Laura Pappa, Ronald Pihlapson, Koit Randmäe, Rene Rebane, Indrek Sirkel, Timo Rohula, Triin Tamm, Toom Tragel, Jan Tomson, Mihkel Virkus, Epp Õlekõrs.

Kuraator: Indrek Sirkel

Kujundajad: Neeme Külm ja Ralf Lõoke

Näitust korraldavad Kirjastus Lugemik ning Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini osakond