Näitused


Kohalik ilu. Tarbeklaas (04.06.2016 - 25.09.2016)

Eesti Tarbekunsti- ja disainimuuseum jätkab oma traditisooni käsitleda erinevate erialade, nähtuste ja ettevõtete kaudu eesti disainiajaloo kaardistamist, kontekstualiseerimist ja tutvustamist.
2016. aastal toimuv näitus keskendub klaasitehasele Tarbeklaas.

Tarbeklaas jätkas 1930. aastatel tegutsenud Johannes Lorupi natsionaliseeritud ettevõtte 1941. aastal asutatud järglasena. Ajale omaselt toodeti alguses varem sortimendi hulka kuulunud vorme ning võeti kasutusele üleliidulises klaasvormide kataloogis esinevaid esemeid.
Varase Tarbeklaasi toodangusse kuuluvad ka mitmed Maks Roosma kavandatud esemed. 1953. aastal asus ühe esimese tööstuskunstnikuna Tarbeklaasi tööle Helga Kõrge, kelle käe all toodangu ilme oluliselt värskemaks muutus. Temaga liitusid peagi, 1955. aastal noorte kunstnikena Ingi Vaher, Mirjam Maasikas ning 1965 Pilvi Ojamaa, kellest kujunes naiskond, kes kujundas eesti kodude ilme mitme kümnendi vältel. 1970-1980. aastatel andsid Tarbeklaasi toodangule näo peamiselt Eino Mäelt, Tiia-Lena Vilde, Elve Tauts ja Peeter Rudaš. Tarbeklaasi toodangus peegelduvad ajastuspetsiifilised võtted - läbi 1960. aastate suitsuklaas ja lihtsad siluetiga vormid, järgnevatel jääklaasist nõud ja lopsakad värvilisest klaasist kausi- ja vaasivormid ning tsentrifugaalmeetodile kavandatud esemed.
ETDMil on ulatuslik Tarbeklaasi tootenäidiste kogu, mis jõudis siia 1990. aastatel ettevõtte omanikuvahetuse käigus. Seda toetab arhiivimaterjal, mis võimaldab oluliselt täpsustada seniseid atribueeringuid ning selle kaudu ka muuhulgas argiringluses oleva materjali tausta teadvustada.
Et tänaseks on Tarbeklaas kollektsionääride eriti tervadatud tähelepanu all, on eksponeeritud lisaks ETDMile kuuluvate esemete kõrval ka mitmete erakogude materjale, mille abil saab vaatajateni tuua võimalikult tervikliku ja tiheda pildi Tarbeklaasi toodangust ligi viie kümnendi vältel ning tutuvustada nõukogudeaegse tööstuskunstimaastiku eripärasid.
 
Näituse koostajad on Triin Jerlei, Kai Lobjakas, Kristi Paap, kujundajad Maria Pukk ja Ivar Lubjak arhitektuuribüroost Oaas, graafiline disainer Mikk Heinsoo büroost StuudioStuudio.