Näitused


Tallinna 3. rakenduskunsti triennaal "Lagedad piirid" (19.09.2003 - 09.01.2003)

Tallinna Rakenduskunsti Triennaal toimus 2003. aastal rahvusvahelise näitusena kolmandat korda, kuid Baltimaade Tarbekunstitriennaalide traditsiooni jätkajana võis näitust juba kümnendaks lugeda.

Näitus, pealkirjaga Lagedad Piirid on end sisetsensuurita jätnud vaataja määratleda.

Senise vaba registreerumisega ja geograafiliste piiranguteta harjumuspäraselt kõiki tarbekunsti valdkondi hõlmava näituse asemel otsustas Triennaali Ühendus koostada näituse kolme aasta taguse triennaali laureaatide ja nende poolt välja valitud kunstnike töödest.

Neljal premeeritud kunstnikul Eija Mustonenil (ehe, Soome), Claus Domine Hansenil (keraamika, Taani), Audrius Janušonisel (keraamika, Leedu), Aigi Oraval (keraamika, Eesti) paluti oma tööde kõrval näitusele valida üks oma ja kaks teiste erialade esindajat, kel omakorda olid oma tööde valikul vabad käed.

Vaba võimalus osalema valida ja kaugeltki mitte ainult tuttavaid kunstnikke enda kõrval näha inspireeris ja intrigeeris kõiki eelmisel triennaalil premeerituid.

Kokku osales näitusel oma töödega 18 kunstnikku: keraamikud, tekstiili-, klaasi-, metallikunstnikud, tootedisainerid ja skulptor; Eestist, Leedust, Taanist, Rootsist, Soomest ja Hollandist.

Pealkiri Lagedad Piirid toimis selles kontekstis eelkõige ühise vundamendina, millelt jätkata mitmekihilist arutelu tarbekunsti ja disaini positsioonidest.

Selleks, et tekitada Eestis laiema taustaga mõttevahetus hetkel nendes valdkondades olulistena näivate põhiküsimuste üle paluti ka näitusel osalevatel kunstnikel vastata enesemääratlemist puudutavatele küsimustele. Vastustega oli võimalik tutvuda nii näitusel kui ka kataloogis.

Kuraator: Ketli Tiitsar

Näituse kujundus: Terje Kallast ja Urmas Luure

http://trtr.ee/et/2003/teema03