Näitused


Klassikud. Mall Tomberg (12.06.2010 - 12.09.2010)

Mall Tomberg on kunstnik, kes tõuseb siinses tekstiilipildis esile jõulise ja mitmekülgse loojana. Ligi neljakümne aasta jooksul on tema tegutsemisraadius ulatunud moodsate rüiude ja mahukate põimevaipade loomisest pikaajalise pedagoogitööni.

Oma aja suurte tekstiilikunstnike Mari Adamsoni, Leesi Ermi ja Ellen Hanseni kõrval on Mall Tombergi tihti käsitletud noorema põlvkonna esindajana. 1960. aastatel tegeles ta palju rüiutehnikaga. Kunstnikuna eristub ta loominguliselt aktiivsemal ja viljakamal ajal eelkõige otsingulise ja innovatiivse, faktuuridega mängiva loojana, kes balansseerib vaoshoituse ja eksperimenteerimise piiril. Põimevaipu luues läheneb ta oma tööle tihti mänguliselt, olles ühtaegu mitmekülgne ja ekspressiivne. Lõngadega maalitud pildi kahemõõtmelisuse ületab ta tehniliste võtetega. Sügavuse annab eri võtete kõrvuti kasutamine, näiteks pindpõime ja sõlmtehnika vaibas „Pung” (1970), või põimevaipa fotokujutise kudumine [„Velotuur” (1979), Tartu Ülikooli raamatukogu vaip (1979)]. Kuuludes tekstiilikunstnike hulka, kes on suurema osa oma loomingust ise teostanud, on Mall Tombergil ka suurepärane materjalitunnetus ja faktuurikäsitlus. Seda kõike võimaldasid kodus olevad kangasteljed ning kodus töötamine.

Mall Tombergi pedagoogitöö sai alguse kohe pärast Kunstiinstituudi lõpetamist, kui ta alustas tekstiilikateedris assistendina. Seejärel töötas ta pikalt kateedri juhatajana.

Mall Tomberg on teadusliku töö raames uurinud eesti etnograafilisi kirivöösid ning Muhu kindakirju ja vaipu. Ta on koostanud ka Leesi Ermi monograafia (1970, käsikiri EKA osakonnas) ning uurinud ja analüüsinud tekstiili eriala aastatel 1948–1973 lõpetanud kunstnike erialaseid väljundeid.

Näitusel on väljas suur osa Mall Tombergi kavandatud tekstiilidest kangastest vaipadeni. Vaipade kõrval on eksponeeritud ka mahukas kogu vaibakavandeid.

Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi kogusse kuulub lisaks Mall Tombergi vaipadele suur hulk vaibakavandeid, millest osaga saab näitusel ka tutvuda.

Näitust saadab kataloog.

Kuraator: Helen Adamson
Kujundaja: Jaana Jüris
Klassikute sarja kataloogi kujundaja: Dénes Farkas
Toetaja: Eesti Kultuurkapital