Näitused


KERAMION (18.06.2004 - 08.08.2004)

Tegu on Tartu Ülikooli kunstimuuseumi ja ETDM-i ühisprojektist välja kasvanud näitusega. Väljapanek annab aimu eesti keraamikute antiiginägemusest.

Kreeka ja rooma kultuuripärand on mõjutanud kogu nüüdismaailma; mitmed kihistused eri sajandeist istuvad meis kõigis sedavõrd sügaval, et me neist oma igapäevaelus alati arugi ei anna. Niisiis on Euroopa ühisjuurte üle mõtisklemine sel suvel rõõmustavalt ajakohane tegevus.

Valdav osa esemeist ongi loodud just näituse Keramion tarbeks. Eesti keraamikute jaoks on näitus selle suve suurimaks eksponeerimisvõimaluseks ja seal esineb 31 autorit.

Mööduva jäävus, kaduvus ja muutuvus ühtaegu võiksid vast olla need märksõnad, mis väljapanekule oma igavikulise pitseri panevad.

Sillaks tollase ja tänase vahel on sellel näitusel eeskätt savinõu – kreeka keeles keramion, mille loomises kreeklased olid ületamatud meistrid.

Eesti keraamikute loominguga kõrvu (muide, oma sõna saavad sekka öelda tudengidki) eksponeeritakse ka eesti muuseumites tallel olevat antiikkeraamikat ning erakogudes leiduvaid töid. Oma auväärne roll on kahtlemata Tartu Ülikooli kunstimuuseumi kollektsiooni vaasil – 5.sajandist eKr. pärineval punasefiguurilisel pelikel.

Kuraator: Airi Ligi