Näitused


Ajad ja ruumid. Viiekümnendad. Eesti ruumikujunduse algusaastad (21.10.2004 - 14.11.2004)

Eesti Kujunduskunstnike Ühenduse initsieeritud näitus keskendub eesti sõjajärgse ruumikujunduse algusaastatele, seda nii professionaalsete kujundajate tööde kui üldise õhustiku raames. Tollal tegutsesid koos nii sõja eelselt ajal alustanud arhitektid, kui varsti peale sõda uudse eriala lõpetanud noored ruumikujundajad. Koos ja eraldi leiti lahendusi mitmes plaanis keerukatele kujundusülesannetele. Ühelt poolt on näitus kummardus tol ajal oma erialal tegutsenud kunstnikele, teisalt püüd anda edasi tollase ajastu üldist olemust. Ajastu visuaalsete märkide taustal ja nende kaudu antakse edasi sel kontrastsel perioodil tegelenud kujunduskunstnike loomingut. Lavastuslikult efektse kujunduse abil jõuab viiekümnendate aastate iseloom vaatajani läbi asjatupärase kinokroonika, fotode, projektide ja esemete.

Eesti Kujunduskunstnike Ühendus soovib käesoleva väljapanekuga panna aluse erinevaid ajastuid käsitlevale näituste sarjale, mis annaks võimaluse otsida, leida ja eksponeerida meie ruumikujunduse nägu, selle erinevaid tahke ja seni eksponeerimata materjali.