Näitused


40 aastat disainiharidust Eestis (19.08.2006 - 17.09.2006)

Disainihariduse teadlikku õpetamist alustati Eestis 1966. aastal, seega õige pea 40 aastat tagasi. 1980. aastatel ja 1990. aastate algul kandis osakond üldistavat disainikateedri nime. Riigikorra ja majanduskeskkonna muutudes tekkis vajadus ka õppesuundi süvendada ja seega jagati 1995. aastast osakond kaheks. Tekkisid graafilise disaini ja tootedisaini osakonnad, mis liikusid õige pea Kunstiakadeemia erinevatesse teaduskondadesse. Suur osa ajaloost on meil siiski ühine ja erinevatest väljunditest hoolimata on ka olulisi sisulisi sarnasusi. Näitusel soovitakse osutada kuhu on disainiharidus aastaks 2006 jõudnud, milliseid oskusi disaineritele täna õpetatakse ning mis võimeid eeldatakse.

See näitus ei esitle ainult ilusaid asju reas, vaid selgitatakse mis on nende asjade taga, nii tehtud töö ja läbitud etappide kui ideede mõttes. Üliõpilaste tööde puhul on seda tihti lihtsam teha kui päris tööde puhul, sest nad on enamasti täpsema suunitlusega, olles konkreetse meetodi või teema harjutustööd. Neis ei ole niipalju kompromissi kui reaalses elus kipub juhtuma. See oleks peamine erinevus tavapärasest disaininäitusest mis esitleb meile juba tuttavat iseseisvalt elavat „valmis“ maailma, kus loomise ja püüdluste taust ei oma enam tähtsust ja seda on tihtipeale tagantjärele mõttetu esitleda.

Kuigi tegemist on ajaloolise näitusega, on selle keskmes tänane päev ja viimase aja võimekamate tudengite tööd. Ajalugu ehk materjal, mis Kunstiakadeemia arhiivides leidub, on neid töid täiendamas, andes nii parema ülevaate disaini ja seda ümbritseva ning mõjutava konteksti omavahelistest seostest ning muutumistest ajas.

Näituse üks eesmärk on disainiõpet laiemalt tutvustada, kuid veel tähtsam on, et tegemist on õpetliku ja vajaliku materjaliga mis seletab laiemalt disaini olemust ja täidab seeläbi lünka meie ühiskonna teadvuses.

Näituse koostasid Eesti Kunstiakadeemia Tootedisaini osakonna professor Martin Pärn ja graafilise disaini osakonna professor Ivar Sakk.

Näituse ruumi kujundasid Martin Pärn ja Tarmo Luisk ning graafika Mikk Heinsoo, Erko Rundu ja Koit Randmäe.