Näitused


Klassikud. Leili Kuldkepp. Armastusemaa on tuhaks põlenud (23.09.2006 - 19.11.2006)

Leili Kuldkepp (sünd. 1931), ehtekunstnik ja pedagoog, Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessor on erakordne loojanatuur, alati arvestatav autoriteetne õpetaja. Vastuolulise ja kompromissitu isiksusena on ta oma elu eesmärgiks seadnud täiuse poole püüdlemise. See absoluudiigatsus realiseerub nii tema loomingus kui ka õpilastele antud ”tundekasvatuses” – sügavalt intuitiivses meetodis, mis eeldab usaldust ja pühendumist.

Leili Kuldkepi loomingu aluseks on tema enda tõetunnetus, filosoofia ja armastus soome-ugri mütoloogia vastu. Ka lapsepõlvemaalt saadud tugevad mõjutused on kaasa aidanud tema maailmataju kujunemisele ja loonud aluse maailmapildile, mis avaldub tema loomingus.

Kuldkepi delikaatsetes ehetes ja objektides on olulisel kohal, natuurilähedus. Joone tundlikkus ja pehmus, igavikulisus, seesmine haavatavus võiks olla märksõnad Kuldkepi loomingu kirjeldamisel. Kindlasti vajab rõhutamist, et Kuldkepp lihvib kõik kivid ise. See suur füüsiline vaev ja ajakulu tõi kaasa uue suhtumise kivisse, mis hakkas domineerima metalli üle. Nefriidist, mammutiluust, Eesti mineraalidest, gagaadist modelleeritud ehetel on vaid killuke metalli, kunstniku enda loodud märgid, sümboliseerimaks ümber kivi ringlevat elu, surma ja hingede maailma.

Leili Kuldkepi ehted on sõltumatud, adressaadita ja nende kantavus ei ole esmane. Nii nagu ugrilased tegid oma puuslikke elu elamise pärast, on loomise protsess ka Kuldkepile ainus eesmärk kui igapäevane rituaal.

Leili Kuldkepp elab minevikust ja tulevikku andes, ta on otsekui inimene olevikuta. Ta elab “eraku” elu juba aastast 1995.

Leili Kuldkepp õppis metallehistööd Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis 1953–1959.

Õppejõud Eesti Kunstiakadeemias 1962–1995, aastatel 1989–1995 metallikunsti kateedrijuhataja. Kuldkepp on täiendanud oma teadmisi mineraloogia ja kivilõikamise alal Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudis ja mujal.

Näitustel esineb alates 1962. aastast. Tema loomingut on korduvalt hinnatud Jabloneci rahvusvahelistel ehtenäitustel. 1982. aastal pälvis kunstnik Kristjan Raua preemia.

Näitusel ETDM-is eksponeeritakse kunstniku loomingut läbi 40 aasta.

Kuraatorid: Maria Valdma ja Merike Alber
Kujundaja: Inga Raukas
Klassikute sarja kataloogi kujundaja: Dénes Farkas
Toetaja: Eesti Kultuurkapital