Näitused


Ajast ees (19.08.2006 - 17.09.2006)

Näitus “Ajast ees” keskendub Eesti kultuuriväljaannete kujundusele 1970ndail.

Sellel näitusel vaadeldav periood on üks loomingulisimaid eesti ajakirja- ja laiemalt võttes kultuuriväljaannete kujunduse ajaloos. Suurema või väiksema vahega enamvähem muu maailmaga sünkroonis on kõik toiminud nii enne kui hiljem, kuid sellel perioodil on olulisem tähtsus. Sel ajal hakkasid aktiivselt graafilise disainiga tegelema muuhulgas disaini- ja arhitektuuridiplomiga kunstnikud, kes olid ka väljaspool sellist pragmaatilist tegevusala murrangu ja uuenduste kandjateks kogu Nõukogude Eesti kunstielus (Leonhard Lapin, Andres Tolts, Ando Keskküla). Tekkis sild kunstiuuenduse (mille vaimseks juhiks oli ka ajakirjakujunduses kaasa löönud Tõnis Vint) ja hoopis praktilisema ning käsitöölikuma tegevuse vahel; mitmed siin välja pandud ajakirjad (“Horisont”, “Noorus”, “Pikker”, “Kultuur ja Elu”, ennekõike aga “Kunst” ja “Kunst ja Kodu” ning ka “Siluett”) olid ülimalt tähtsad ka sisuliselt, importides radikaalselt uusi ideid ja vabamat mõtlemist, mis sai toimuda loomulikult vaid kassi-hiire-mängus tsensuuriga. Ka kohustuslikud parteimaterjalid said vahel veidi nihestatud kuue. Tollase ajakirjadisaineri (ja mitmed neist olid ka otseselt seotud väljaande toimetamisega) tööd võiks võrrelda targa kontrabandisti või erudeeritud giidi omaga: etteantud reeglistikus manööverdades toodi lugejani hoopis täiendavaid vihjeid, sõnumeid keerulisemast ja vabamast maailmast.

Näitus on üks esimesi katseid püüda dokumenteerida Eesti graafilise disaini ajalugu ja esitleda seda uutele põlvkondadele.

Näituse korraldajaks on Eesti Kujundusgraafikute Liit, toimkonnas olid Tiiu Pirsko, Tõnu Kaalep, Harry Liivrand ja Ivar Sakk. Näituse ja kataloogi graafilise kujunduse autoriks on Jaan Evart.