Näitused


Püsiekspositsioon "Ajamustrid II" (16.06.2006 - 11.10.2009)

Püsiekspositsioon pealkirjaga “Ajamustrid 2” annab ülevaate eesti tarbekunsti ja esmakordselt ka disaini arengust. Need on alad, mis on olnud nii eesti kontekstis kui ka laiemalt kohati väga lähedased ja põimunud.

Tarbekunstist kui professionaalsest kultuurivaldkonnast saab rääkida alates möödunud sajandi 1920–1930. aastatest, mil see talupojakultuurist ja baltisaksa käsitööndusest rahvusliku eneseteadvuse tõusuga esile kerkis ja endale kindla tee rajas ning oli edukas nii kodumaal kui rahvusvahelistel näitustel.

Eelmine “Ajamustrite” püsiekspositsioon oli üles ehitatud kronoloogilisest ja erialasid eristavast printsiibist lähtuvalt, seekord aga esitletakse eesti tarbekunstiajaloo seisukohalt olulisi nähtusi. Väljapanek esitab tarbekunstiajalugu, keskendudes nii näiteks alale tugeva aluse loonud Kunsttööstuskoolile, kohustuslike kunstivõtete kasutamist nõudnud stalinistlikule perioodile, kunsti jõudmisele tööstusesse, loodustemaatika eelistamisele ja rahvuslike tunnete väljendusele, jõudes nii kõige hiljutisemate suundumusteni. Samas jäävad oluliseks ka klassikalised tarbekunsti kvaliteedid: erinevate materjalide ja tehnikate rakendamise laiahaardelisus ning meisterlikkus, ideed ja orientiirid.

Aktiivne ja süstemaatiline eesti tarbekunsti kogumine algas 1950. aastate keskel ning pikka aega keskenduti valdavalt unikaalloomingule. 2000. aastal alustati disainikogu loomisega, et talletada eesti tootekujunduse näidiseid. Seega on muuseumi kogu komplekteeritud eelkõige 20. sajandi teisel poolel.

Nagu iga ajaloolise ülevaate puhul, on lähtutud pigem sellest, milline üks või teine nähtus tundub käsitlemise hetkel olevat. Tarbekunsti ja disaini paljutahulisus ongi omamoodi ristsõna, millel pole ühtainsat vääramatult kindlat lahendit. Aeg tingib ja toob esile mõndagi sellist, mida ta hiljem mõneks ajaks kas kõrvale heidab või sootuks kustutab. Mustrid jäävad muutumisse.

Püsiekspositsiooni koostasid muuseumikogude kuraatorid Merike Alber, Kai Lobjakas, Airi Ligi ja Anne Tiivel.

Kujundasid Terje Kallast ja Urmas Luure.