Näitused


Püsiekspositsioon "Ajamustrid III" (27.03.2010 - 04.11.2012)

“Ajamustrid 3” on ülevaade eesti tarbekunsti ja disaini arengust viimase saja aasta jooksul. Tarbekunstist kui professionaalsest kultuurivaldkonnast saab rääkida alates möödunud sajandi 1920.–1930. aastatest, mil see rahvusliku eneseteadvuse tõusuga esile kerkis ja endale kindla tee rajas. Siinne tarbekunst on impulsse saanud nii talupojakultuurist kui rahvusvahelistest kunstisuundadest. Tarbekunst ja disain, vähemalt Eesti kontekstis, on kohati teineteisega üsna põimunud ja teineteist vastastikku inspireerinud. Vaatamise hõlbustamiseks on väljapanek liigitatud mitmeks tinglikuks teemaks. 

Ekspositsiooni sees on mitu väiksemat, siinsele tootekujundusele pühendatud väljapanekut. 1950. aastatel algas tarbekunstnike tööstusesse suunamine, käima lükati protsess, mis pidi kaotama vastuolu “unikaalse kunstipärase tarbeeseme ja ilmetu masstoote” vahel. 1960. aastate alguseks oli tööstusse suunatud juba üle 100 kunstniku, kel vähem või rohkem õnnestus seal toiminud protsessides kaasa rääkida. Oma parimates näidetes jõudsid need küll Euroopa tasemele, kuid kahjuks harva kohaliku tarbijani, elasime ju defitsiidi ajastul. Omamoodi vahelüliks toote ja unikaalloomingu vahel oli Kunstitoodete Kombinaadi (1975. aastast “ARS”) seeriad ja autoritiraažid. 

Nagu iga ajaloolise ülevaate puhul, on siingi lähtutud pigem sellest, milline üks või teine nähtus tundub käsitlemise hetkel olevat. Aeg tingib ja toob esile mõndagi sellist, mille ta hiljem mõneks ajaks kas kõrvale heidab või sootuks kustutab. Mustrid jäävad muutumisse.

Püsiekspositsiooni koostasid muuseumikogude kuraatorid Merike Alber, Kai Lobjakas, Airi Ligi, Anne Tiivel ja Helen Adamson.

Kujundasid Maret Volens ja Ketli Tiitsar, graafiline kujundus: Tuuli Aule.